Start

Aktuellt

Från skolledningen

160324 Byggnytt samt Information gällande läsåret 2016/17

Paviljongprocessen löper på enligt tidsplan och vi ser fram emot att kunna erbjuda eleverna nya och fräscha undervisningslokaler.

Skolgården på Vinsta västra kommer att renoveras med start efter påsk.

 

Med anledning av den uppkomna evakueringssituationen vill jag också ge er information kring vad som händer kring planeringen inför nästa termin. Vi arbetar för en lösning där åk 4-6 övergår till Vinstaskolans (västra) organisation. Detta är en ickepermanent lösning men gäller så länge evakueringsbehov finns och den nya skolan i Björnboda ej är klar. Skolledningarna på Vinsta och Björnboda samverkar nu aktivt både på kort och lång sikt. På kort sikt för att genomföra riskanalys och tjänstefördelning inför beslut i frågan och på lång sikt för att planera för samordning vad beträffar lokaler, tjänster och processer. Grundskolechef Gunnar Wohlin samt våra centrala fackliga företrädare kommer besöka skolan efter påsk för att ge mer information. Blivande årskurs fem och fyra i Sörgårdsskolan kommer inte att beröras av förslaget.

 

med vänlig hälsning

 

Mikael Kaspar

tf rektor

                                                        

20160323

 

Rektor Håkan Wiklund är sjukskriven till och med 11 april.

Mikael Kaspar är tf rektor t o m 31 mars.

1-11 april är Cecilia Grahn tf rektor.

vänliga hälsningar

Skolledningen
 

 

Jobba hos oss

Våra stora utvecklingsområden är formativt arbetssätt, undervisningen i matematik och kollegialt lärande. Samtidigt utvecklar vi vår IT-satsning med interaktiva skrivtavlor och att alla elever har varsin lärplatta.

Inom några år kommer vi att ha en helt nybyggd skola och vi vill rekrytera pedagoger som vill vara med och forma verksamheten i den nya skolan.

Nyheter

Trygghetsteam

Trygghetsteam

Björnbodaskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling .

Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                       

Matsedel

  • Medelhavskorv, pasta EKO, wokgrönsaker