Start

Våra skolor

Enheten

Enheten består av två skolor: Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan.

 

Skolorna ligger i ett radhus/villaområde i Vinsta-Kälvesta med många grönområden inom promenadavstånd.

 

Trygghetsteam

Trygghetsteam

Björnbodaskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling .

Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                       

Skolval

Ansöka till grundskolan åk 1–9 via e-tjänst i Skolval Stockholm 2015

Språkhuset

Björnbodaskolans info

Information till Vårdnadshavare med barn på Björnbodaskolan/Sörgårdsskolans fritidshem.

Event för fritidshemmets personal onsdagen 20 maj kl.16:00-18:30

För andra gången kommer staden att bjuda in all personal som arbetar på fritidshem till ett event. Arrangemanget ingår som en del i den plan som tagits fram för utveckling av fritidshem och som bland annat syftar till att stärka yrkesrollen hos personalen.

Under kvällen kommer bland annat goda exempel från olika skolor att presenteras liksom en föreläsning av Edna Eriksson.  Även skolborgarrådet Olle Burell deltar liksom grundskoledirektören Håkan Edman.
Eventet äger rum onsdagen den 20 maj kl. 16.00 – 18.30 och kommer att beröra samtlig personal på fritidshem, d.v.s. cirka 2000 personer.
Det här är ett unikt tillfälle för all personal att träffas och ta del av ett utvecklande program specialanpassat för just dem. Därför är det viktigt att alla har möjlighet att delta.
I och med eventet behöver vi stänga fritidshemmen klockan 15.00 denna dag. Vi hoppas på förståelse från er sida och att ni kan lösa eventuella problem som uppkommer på grund av detta.

Ni som inte kan hämta ert barn senast kl. 15.00 utan behöver barnomsorg längre måste kontakta Cecilia Grahn cecilia.grahn@stockholm.se för Björnbodaskolan eller Mia Mårtensson marie.martensson@stockholm.se för Sörgårdsskolan senast den 8 maj. Vi kommer att slå ihop våra verksamheter utifrån omsorgsbehovet och meddelar berörda vilket fritidshem som kommer att ha öppet.

Med hopp om förståelse och önskan att fritidshemspersonalen får en fantastisk eftermiddag/kväll.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Grahn Bitr. rektor Björnbodaskolan 

Mia Mårtensson Bitr.rektor Sörgårdsskolan.

Matsedel

Läsårsdata

En länklista