Start

Mot alla odds

Under tre dagar i vecka 17 fick alla mellanstadieelever på Björnbodaskolan vara med i projektet Mot alla odds. Där fick eleverna insikt i och fick lära sig mer om hur det är att ha en funktionsnedsättning. 

Våra skolor

Enheten

Enheten består av två skolor: Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan.

 

Skolorna ligger i ett radhus/villaområde i Vinsta-Kälvesta med många grönområden inom promenadavstånd.

 

Fritidshemmen

Skolbarnsomsorgen på Björnbodaskolan

Björnbodaskolans skolbarnsomsorg består av fyra fritidshem och en fritidsklubb.

Trygghetsteam

Trygghetsteam

Björnbodaskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling .

Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                       

Matsedel

Läsårsdata

  • Heldag Sommarstängt
  • Heldag Planeringsdagar. Skola & fritids stängt
  • 09:00-16:00 Skolstart

    Plats: Flaggstången, skolgården

En länklista